Header Image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΘΗΣΗΣ γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει οι αρχές λειτουργίας μας να εξυπηρετούν στο έπακρο τους υψηλούς στόχους των μαθητών μας.

Η ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας για το φροντιστήριο μας. Η σωστή διδασκαλία εκ μέρους του καθηγητή και η συστηματική μελέτη εκ μέρους του μαθητή αποτελούν ισχυρή βάση προόδου. Δεν αρκεί, όμως, μόνο αυτό. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ανάγκες και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η ολόπλευρη στήριξη, η οποία δεν εξαντλείται με τα προσεγμένα βιβλία και τους άρτια καταρτισμένους καθηγητές, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο, ώστε ο μαθητής να μας θεωρεί συμπαραστάτες στον αγώνα του.

Αξιοποιώντας, λοιπόν, την πείρα μας έχουμε θεσμοθετήσει τις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να στηρίξουμε ουσιαστικά τους μαθητές μας:

  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τους Υπεύθυνους Σπουδών κατά τη διάρκεια της οποίας ο μαθητής ενημερώνεται για την επίδοση και τις προοπτικές του, μοιράζεται τις ανησυχίες του και στηρίζεται ψυχολογικά με πρακτικές συμβουλές.

  • ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ προσαρμοσμένο επακριβώς στις προσωπικές ανάγκες του μαθητή. Διαμορφώνεται με βάση το σχολικό πρόγραμμα, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τα ωράρια που είναι πιο αποδοτικά για τον ίδιο τον μαθητή και τα μαθήματα που τον δυσκολεύουν περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο έπακρο κάθε διαθέσιμη ώρα μελέτης και βελτιώνεται άμεσα η επίδοση.

 

  Για εμάς ο μαθητής δεν αποτελεί μια ακόμη εγγραφή
αλλά μια ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορετικές παιδαγωγικές ανάγκες
που αγωνίζεται για την επίτευξη των στόχων του.Εμείς γνωρίζουμε
πώς να αναδείξουμε τις δυνατότητές του, για να επιτύχει
τον ακαδημαϊκό του στόχο.

 

  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με ειδίκευση στη σχολική και συμβουλευτική ψυχολογία, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να διαχειριστεί τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που δικαιολογημένα υφίσταται κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του.

  • ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες – αν κριθεί απαραίτητο – , προκειμένου ο γονέας να έχει γνώση για την πραγματική εικόνα του παιδιού. Η ουσιαστική συνεργασία γονέων και καθηγητών είναι σημαντική για να επιτευχθεί η ολόπλευρη στήριξη του μαθητή, διότι μόνο έτσι αποτυπώνονται καλύτερα οι προσωπικές του ανάγκες και ορίζονται οι απαιτούμενοι χειρισμοί.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ τα οποία ενημερώνουν τους μαθητές μας για τις ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και τις επαγγελματικές διεξόδους, τη μέθοδο για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, τους τρόπους ορθής διαχείρισης του χρόνου και του άγχους.

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ προκειμένου να αναλυθούν για κάθε μαθητή οι βασικές παράμετροι για την ιεράρχηση των στόχων και να εξηγηθούν τα πιθανά σφάλματα.

  • ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ με πλήθος ασκήσεων, θεωριών και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ σε προηγούμενες απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθούν πλήρως πιθανά  ακαδημαϊκά κενά.

  • ΩΡΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών μελετούν στο χώρο του φροντιστηρίου, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ανασφάλεια.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου οι μαθητές μας μπορούν να μελετούν απρόσκοπτα και σωστά.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος