ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΘΗΣΗΣ γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει οι αρχές λειτουργίας μας να εξυπηρετούν στο έπακρο τους υψηλούς στόχους των μαθητών μας.

Η ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας για το φροντιστήριο μας. Η σωστή διδασκαλία εκ μέρους του καθηγητή και η συστηματική μελέτη εκ μέρους του μαθητή αποτελούν ισχυρή βάση προόδου. Δεν αρκεί, όμως, μόνο αυτό. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ανάγκες και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η ολόπλευρη στήριξη, η οποία δεν εξαντλείται με τα προσεγμένα βιβλία και τους άρτια καταρτισμένους καθηγητές, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο, ώστε ο μαθητής να μας θεωρεί συμπαραστάτες στον αγώνα του.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ολιγομελή τμήματα. Ο μικρός αριθμός μαθητών δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να επικεντρώνει την προσοχή του σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας δημιουργεί μια εξαιρετική δυναμική προόδου και επιτυχίας. Ομοιογενή τμήματα. Η ομοιογένεια των τμημάτων αποσκοπεί στην προσαρμογή του μαθήματος στις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και τυχόν ελλείψεις των μαθητών κάθε τμήματος. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και βελτιστοποιούμε τη διδακτική διαδικασία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η γνώση, το ήθος, η ποιότητα, ο σεβασμός στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, η υπευθυνότητα, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η έμπνευση είναι οι αξίες στις οποίες θεμελιώσαμε το εκπαιδευτικό μας έργο. Επιδιώκουμε και στηρίζουμε το προσωπικό όραμα του κάθε μαθητή, μοιραζόμαστε την αγωνία του, ενισχύουμε την πίστη στον εαυτό του, με την αποτελεσματική συνεργασία μαζί του.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό διακρίνεται από άριστο επίπεδο γνώσεων και μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας, μεταδοτικότητα αλλά και από αληθινό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή. Όλοι οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται σε τραπέζι ώστε να αναπτύσσεται η άμιλλα και η συνεργασία όλου του τμήματος και να επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία του καθηγητή με όλους τους μαθητές.